People On Wheels B.V., hierna te noemen POW,
gevestigd aan de Spinderweg 37 te Ede, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.


Contactgegegevens:

People On Wheels B.V
Spinderweg 37
6713 HR Ede
info@peopleonwheels.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

POW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-Bedrijfsnaam
-Adresgegevens
-E-mailadres
-tel.nummer
-Bankrekeningnummer
-BSN Nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet
verwerkt.

Met welk doel en basis van welke grondslag verwerken wij uw
persoonsgegevens:

POW verwerkt uw persoongegevens voor de volgende doelen:
-Salarisverwerking
-U te kunnen bellen of e-mailen indien noodzakelijk om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

POW neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bv een
medewerker van de POW) tussen zit.
POW gebruikt slechts een boekhoudprogramma voor de administratie
van gelden, alsmede het bijhouden van het personeels bestand.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

POW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om
de doelen te bereiken waarom uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

POW verstrekt uitsluitend aan derden, wanneer dit nodig is ter
bescherming van Uw belangen of op Uw schriftelijk verzoek of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

POW maakt wel gebruik van “cookies of vergelijkbare
technieken”, echter alleen analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door POW.
U kunt een verzoek, zoals hierboven genoemd, sturen naar info@peopleonwheels.nl .
Wij zullen hierop zsm reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

POW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van van misbruik, neem dan contact op via
info@peopleonwheels.nl.